Ποιοι Ειμαστε

Η P&F Finance Ltd δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό την προσφορά υψηλού επιπέδου παροχής Λογιστικών, Ελεγκτικών και Οικονομικών υπηρεσιών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μόλις το 2009 επεκτείνει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών τις στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στις γειτονικές χώρες Ρουμανία και Βουλγαρία. Με σύμμαχό της το πελατολόγιο, που αποτελείται από καταξιωμένες εταιρείες και συνεργάτες έμπειρους, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία στον Ελλαδικό χώρο με γραφεία στην Αθήνα και στην Κύπρο.

Όλο το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται από έμπειρα στελέχη, καταξιωμένους οικονομολόγους – ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, λογιστές – φοροτεχνικούς επαγγελματίες προερχόμενους τόσο από τον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και αυτόν του ελεύθερου επαγγέλματος. Επιμελούμαστε και φροντίζουμε ώστε η πλειονότητα των ανθρώπων της P&F Finance Ltd όπως και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες να διαθέτουν πτυχία πολύ υψηλού επιπέδου. Όλοι οι συνεργάτες μας - μέλη μας διαθέτουν την κατάλληλη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης όπως προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους που διέπουν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού. Τα στελέχη της P&F Finance Ltd είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα, με απόλυτη συνοχή, με τέτοιο τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο, που στο σύνολό της εγγυάται το άριστο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.