Γιατι Εμας

Στην επιχειρηματική σκηνή οι ρόλοι είναι πολλοί και με αρκετές δυσκολίες. Τα οικονομικά θέματα είναι αυτά που αν λυθούν τότε επέρχεται η ανάπτυξη και κατ’ επέκταση η καταξίωση.

Είμαστε ειδικευμένοι σε αυτό και εμάς μας επιλέγουν γιατί η P&F Finance Ltd

    • βλέπει από μια εξωτερική / αντικειμενική σκοπιά
    • Έχουμε εξειδικευμένες γνώσεις και διεθνές δίκτυο γραφείων
    • κατά πάσα πιθανότητα έχουμε αντιμετωπίσει το ίδιο ή παρόμοιο προβληματισμό σε μία άλλη επιχείρηση,
    • Τα στελέχη μας διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο και γνώσεις για κάθε συγκεκριμένο θέμα και προβληματισμό.
    • σαν ειδικοί γνωρίζουμε, έχουμε εμπειρία και τεχνικές που δεν είναι υποχρεωμένοι να τις διαθέτουν ο επιχειρηματίες ή τα στελέχη τους.

Ο εξωτερικός σύμβουλος μπορεί να «Καταφέρει» καταστάσεις, να προτείνει νέες λύσεις, να δώσει δημιουργικές ιδέες, να μεταφέρει εμπειρίες και να προτείνει πρακτικές άκρως αποτελεσματικές.

Στην P&F Finance Ltd, δεν εργαζόμαστε με μαζική παραγωγή δεν διαθέτουμε πρότυπα και μοντέλα που επιχειρούμε να τα εφαρμόζουμε με όμοιο τρόπο σε όλους. Κάθε πελάτης, κάθε περίπτωση είναι για εμάς μοναδική όπως μοναδική είναι και η επιχείρηση για κάθε επιχειρηματία. Τα έργα μας είναι προσαρμοσμένα και εναρμονισμένα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.