Λογιστικες

Στο  πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον των γραφείων μας και με  γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση μας, εργαζόμαστε επιμελώς.  Σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων πραγματοποιείται στους χώρους μας αλλά και στους χώρους των πελατών ανάλογα με την προτίμηση τους.

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικότερα περιλαμβάνουν:

Ελεγκτικες

H P&F Finance Ltd. προσεγγίζει τον έλεγχο ως υψηλού επιπέδου υπηρεσία προς όφελος όλων των κοινωνικών εταίρων. Ο έλεγχος αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για την επαλήθευση των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών στοιχείων με σκοπό την συνεχή βελτίωση τους. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι τελευταίας γενιάς αναλυτική και έχει ως βασικό στόχο την κατανόηση του περιβάλλοντος και των λειτουργιών της επιχείρησης σας.

Υποστηριξη Εταιρειων

Σύμφωνα με μελέτες, οι ιδιοκτήτες των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα:

Οικονομικες Συμβουλες και Υπηρεσιες

Η P&F Finance Ltd με πολλά  χρόνια δημιουργικής παρουσίας έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον τομέα Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων. Έχοντας υλοποιήσει πάνω από 150 Οργανωτικά έργα, παρέχει τώρα στην Ελληνική και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης των Οικονομικών Λειτουργιών των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών.
Με το πήρες οργανωμένο διεθνές δίκτυο σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη προσφέρει:

Επενδυτικες Συμβουλες

Η υπηρεσία επενδυτικών συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές, επενδυτική διαδικασία, δείκτες αναφοράς και στόχους απόδοσης και κινδύνου με την εντολή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Βασική διαφοροποίηση αποτελεί η προϋπόθεση της συγκατάθεσης του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή. Η υπηρεσία αυτή είναι κατάλληλη για επενδυτές που αισθάνονται ότι έχουν την δυνατότητα και τον χρόνο να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της οποιασδήποτε αύξησης/μείωσης θέσης ή συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο τους ενώ ταυτόχρονα μπορούν να απορρίψουν επιμέρους επενδυτικές προτάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν οι τελευταίες οδηγούν σε σημαντικές αποκλίσεις από το προσυμφωνημένο προφίλ κινδύνου, η εταιρία δύναται να ζητήσει από τον πελάτη την αποδοχή ενός προφίλ υψηλότερου κινδύνου ή ακόμα να ζητήσει την αντικατάσταση  της υπογεγραμμένης σύμβασης.