Υποστηριξη Εταιρειων

Σύμφωνα με μελέτες, οι ιδιοκτήτες των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα:

Δεν έχουν την οικονομική πληροφόρηση που χρειάζονται σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση (αποτελέσματα σε σύγκριση με τα προϋπολογιστικά, κόστη λειτουργίας, ταμειακές ανάγκες κ.λ.π.).Φοβούνται ότι δεν έχουν επαρκή κάλυψη σε φορολογικά, εργατικά και νομοθετικά θέματα. Αδυνατούν να προσελκύσουν αξιόλογα στελέχη που να μένουν και να στελεχώνουν μακροχρόνια την επιχείρηση. Επιπλέον δεν έχουν προγραμματίσει το μελλοντικό ιδιοκτησιακό και διοικητικό σχήμα της επιχείρησής τους, ανησυχούν για τα κληρονομικά ζητήματα σε περίπτωση αλλαγής εταιρικής σύνθεσης. Ακόμα διαθέτουν οικογενειακά ακίνητα και εγκαταστάσεις στην επιχείρηση. Όλα τα παραπάνω θα ήθελαν καλύτερη οργάνωση και προβολή της επιχείρησης, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών ή αγοραστών .

Το τμήμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων της εταιρείας μας, στελεχωμένο με λογιστές, φοροτεχνικούς, δικηγόρους και μηχανογράφους, οι οποίοι έχουν μακροχρόνια εμπειρία ή προϋπηρεσία επιχειρήσεις, παρέχει όλες ή ορισμένες από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Διαρκή ή κατά περίπτωση κάλυψη σε νομικά, φορολογικά και εργατικά θέματα. Φορολογικού σχεδιασμού για τις περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης .Οργάνωση της οικονομικής πληροφόρησης ώστε ο επιχειρηματίας να έχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση π.χ. προϋπολογιστικά και πραγματικά αποτελέσματα, κοστολογήσεις, ταμειακές ροές κ.λ.π.