Δρ. Παναγιώτης Χρ. Φασουλής (PhD)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – Certified Tax & Financial Auditor (C.P.A)

Διδάκτωρ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία του το 2002 στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και την ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε (ΣΟΛ ΑΕΟΕ) και συνέχισε την καριέρα του ως Auditor στην PricewaterhouseCoopers έως τα τέλη του 2007. Στην συνεχεία ανέλαβε ως Auditor στην Ελεγκτική εταιρεία PKF Α.Ε έως τον Ιούνιο του 2008. Το 2008 ιδρύεται η Λογιστική Ελεγκτική εταιρεία P&F Finance Ltd όπου από την θέση του προέδρου και μετόχου αναλαμβάνει την θεμελίωση της. Παράλληλα αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Οικονομικού Διευθυντή στην κατασκευαστική εταιρία ανάληψης εξειδικευμένων έργων στην Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία PΙGASOS CONSTRUCTIONS S.A, PIGASOS CONSTRUCTIONS S.A SC BUCURESTI και PIGASOS CONSTRUCTIONS S.A SC ΡΟΜΑΝΙΑ. Η συσσωρευμένη εμπειρία του από το 2002 περιλαμβάνει τόσο τακτικούς όσο και έκτακτους ελέγχους, μεταβάσεις εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.Α στα Δ.Π.Χ.Π, κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ομίλων επιχειρήσεων για λογαριασμό ορισμένων εκ των μεγαλυτέρων ελληνικών εταιρειών. Έχει ασχοληθεί επίσης με την λογιστική και χρηματοοικονομική οργάνωση ομίλων επιχειρήσεων και τις συγχωνεύσεις εμπορικών και βιομηχανικών εταιριών.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:

Ενδεικτικά ορισμένες εταιρίες στις οποίες έχει διατελέσει μέλος των ελεγκτικών ομάδων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, ΔΕΠΑ Α.Ε, SHELL HELLAS S.A, COCA COLA 3E, ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ, TEXACO S.A, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΟΜΙΛΟΣ ALICO ΟΜΟΛΟΓΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, CERAMETAL S.A, ALPINA ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΤΜΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ, TAXIS LTD, EMPORIKI MUTUAL FUNDS, ROBERT BOSCH S.A, BOSCH REXROTH S.A, LAVIE ASSURANCE, ΣΕΗΛΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ Α.Ε, ODEON S.A, ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε, κ.α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Είναι απόφοιτος (BA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Anglia Ruskin University Of Cambridge κατέχει (MSc) Master of Science in International Economics Banking & Finance απ’ το οικονομικό Πανεπιστήμιο Cardiff University είναι κάτοχος PR Auditing and Accounting ACCA και απ’ το 2013 κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD in Accounting and Finance) απ’ το University of Miami USA.